Amerikaans beleggingsfonds kreeg dividendbelasting niet terug – Fiscaal up to date


Amerikaans beleggingsfonds kreeg dividendbelasting niet terug
Fiscaal up to date
X was gevestigd in de VS en naar Amerikaans recht een rechtspersoon. Zij was een "open-end" diversed management company en haar ondernemingsactiviteiten bestonden uit het beleggen van het in haar geïnvesteerde vermogen. X was geen paraplufonds, maar ...

Alles over Beleggingsfondsen