Beheer bedrijfstakpensioen viel niet onder btw-vrijstelling – Taxence


Beheer bedrijfstakpensioen viel niet onder btw-vrijstelling
Taxence
Het beheer van pensioenvermogen in een 'middelloonstelsel' valt niet onder de vrijstelling voor 'het beheer van door beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen ter collectieve belegging bijeengebrachte vermogens'. Dit heeft de Hoge Raad beslist.

and more »
Alles over Beleggingsfondsen