Zijn uw papieren effecten nog iets waard? – De Tijd


netto

Zijn uw papieren effecten nog iets waard?
De Tijd
Er zijn nog voor 202 miljoen euro papieren aandelen, obligaties, kasbons en beleggingsfondsen in omloop, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Dat is opmerkelijk, want effecten aan toonder zijn al jaren afgeschaft. Wat als u er ...
Belgen hebben nog voor 200 miljoen papieren effectennetto

all 2 news articles »
Alles over Beleggingsfondsen