Geen btw-vrijstelling voor vermogensbeheerdiensten van pensioenfonds dat in … – TaxLive


Geen btw-vrijstelling voor vermogensbeheerdiensten van pensioenfonds dat in ...
TaxLive
De Hoge Raad oordeelt dat pensioenfonds X niet kwalificeert als een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Voor het beheer van het vermogen van X geldt geen btw-vrijstelling. X is een bedrijfstakpensioenfonds voor personeel dat in de sector zorg en welzijn ...

and more »
Alles over Beleggingsfondsen