Prejudiciële vragen over recht op teruggaaf dividendbelasting voor Duits … – TaxLive


Prejudiciële vragen over recht op teruggaaf dividendbelasting voor Duits ...
TaxLive
Belanghebbende, X, is een naar Duits recht opgericht beleggingsfonds (Spezial-Söndervermogen), en heeft geen rechtspersoonlijkheid. X is vrijgesteld van de Duitse winstbelasting. Sparkasse B, een bank, houdt alle bewijzen van deelgerechtigdheid.

Alles over Beleggingsfondsen