PwC: Beheer van pensioenfonds met DB-regeling niet btw-vrijgesteld – TaxLive


TaxLive

PwC: Beheer van pensioenfonds met DB-regeling niet btw-vrijgesteld
TaxLive
De Hoge Raad oordeelt in zijn uitspraak van 9 december 2016 dat het bedrijfstakpensioenfonds van het personeel werkzaam in de sector zorg en welzijn (hierna: Bedrijfstakpensioenfonds) geen gemeenschappelijk beleggingsfonds is.

Alles over Beleggingsfondsen