VN Vandaag – TaxLive


VN Vandaag
TaxLive
Advocaat-generaal Kokott concludeert dat een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap, die rechthebbende is van de rentedragende schuldvordering, moet worden aangemerkt als uiteindelijk gerechtigde in de zin van art. 1 lid 1 Interest en royalty's ...

Alles over Beleggingsfondsen